English
Mapa webaKontakt

Smještaj konja

Prijem i smještaj sportskih konja na Hipodrom moguć je ako smještajni kapaciteti u postojećim štalama to dopuštaju.

Osoba zainteresirana za smještaj konja treba ispuniti zahtjev za smještaj konja u kojem je potrebno navesti ime i prezime vlasnika, adresu, OIB, MBG, kontakt telefon, podatke o konju, ime trenera, te priložiti:
  • dokaz o vlasništvu konja,
  • identifikacijski list koji sadrži podatke o porijeklu konja,
  • dokaz o športskim rezultatima dotičnog grla
Zahtjevi za smještaj konja mogu se predati osobno, poslati e-mailom ili faksom.
Odluku o prijemu i smještaju donosi rukovoditelj hipodroma, te daje ili uskraćuje svoju suglasnost.
Za ulazak konja na hipodrom potrebno je imati veterinarsku svjedodžbu o njegovom zdravlju.
Svi vlasnici konja koji su  smješteni na zagrebačkom hipodromu obvezni su potpisati Ugovor o smještaju konja i pridržavati se Pravilnika o redu i ponašanju na zagrebačkom hipodromu.

Osoba za kontakt:
Snježana Stegmayer Lučić
telefon.: 01 6422 391
e-mail: snjezana.lucicstegmayer@sportskiobjekti.hr


ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ KONJA
PRAVILNIK O REDU I PONAŠANJU NA ZAGREBAČKOM HIPODROMU