English
Mapa webaKontakt

O ustanovi

Ustanova Upravljanje sportskim objektima upravlja i održava sportske objekte Grada Zagreba, a formirana je koncem 2013. godine iz ranije Podružnice
Upravljanje sportskim objektima koja je bila u
sastavu Zagrebačkog holdinga.

Sastavljena je od:
PRAVILNIK O POSTAVLJANJU REKLAMNIH OBJEKATA

Ovim pravilnikom propisuju se vrste, kriteriji za postavljanje, način održavanja te prava i obveze u svezi postavljanja ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa na poslovnim prostorima, terasama, sportskim borilištima i ostalim površinama sportskih građevina kojima upravlja ustanova Upravljanje sportskim objektima.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZAGREBA.


PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELI PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA


Odluka o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sportskih građevina u svrhu provođenja programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba sa svim izmjenama i dopunama


Temeljem članka 27. Pravilnika o Financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15 I 2/17) objavljujemo godišnja financijska izvješća:
 

Financijska izvješća za 2019. 

Financijska izvješća za 2018.

Financijska izvješća za 2017. 

Ustanova Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb
Tel: 01/6421-021
Fax: 01/3650-350
e-mail: uso-ured.direktora@sportskiobjekti.hr

Ravnatelj Ustanove:
Marinko Tomić

MBS: 080887301
MB: 4144481
OIB: 59365213244
IBAN: HR3724020061100954018

Sukladno članku 13., Zakona o pravu na pristup informacijama, od dana 18. veljače 2016., Službenik za informiranje u Ustanovi je:

Neven Saks
Službenik za informiranje
e-mail: neven.saks@jarun.hr


Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Op�oj uredbi o za�titi podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Va�e osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Va�e podatke ne�emo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati tre�im osobama. Ukoliko �elite ostvariti pristup Va�im osobnim podacima, zatra�iti ispravak neto�nih podataka, brisanje podataka, ograni�enje obrade ili prijenos Va�ih podataka, slobodno se obratite slu�beniku za za�titu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne �elite vi�e primati na� newsletter molimo Vas po�aljite nam mail s naslovom ODJAVA.