English
Mapa webaKontakt

Mladost

Sportski park Mladost

Programi za djecu:
Programi za odrasle:

Sve informacije o programima edukacije i rekreacije u Sportskom parku Mladost mogu se dobiti osobno na bazenu ili na broj telefona blagajne 01/36 58 553.

Uplate za programe i tečajeve na bazenu SP Mladost mogu se vršiti i putem internet bankarstva na sljedeći način:

 • obvezna je rezervacija u radno vrijeme blagajne na broj telefona 01/3658-553
 • rezervacija vrijedi 24 sata
 • u tom roku potrebno je poslati potvrdu o uplati (nalog o platnoj transakciji) sa imenom i prezimenom polaznika programa i naziv programa na mail: sportski.park.mladost@jarun.hr ili osobno donijeti dokaz o uplati programa jer u suprotnom ne možemo upisati korisnika na listu programa.
 • Ustanova Upravljanje sportskim objektima, Trg K.Ćosića 11, Zagreb, OIB: 59365213244, MBS: 4144481, Zagrebačka banka- IBAN  HR2223600001102391782 (šifru programa i broj mjesta provođenja programa; Mala škola plivanja 306-303, Bebe ribe i vidre 307-303, Usavršavanje plivanja 308-303, Tečaj plivanja 309-303)
   

Bazen Utrina


Programi za djecu:
 

Programi za odrasle:

Uplate za programe i tečajeve na bazenu Utrina mogu se vršiti i putem internet bankarstva na sljedeći način:

 • obvezna je rezervacija u radno vrijeme blagajne na broj telefona 01/6421-400
 • rezervacija vrijedi 24 sata
 • u tom roku potrebno je poslati potvrdu o uplati (nalog o platnoj transakciji) sa imenom i prezimenom polaznika programa i naziv programa na mail: bazen.utrinasportskiobjekti.hr i/li pavica.brcic-kararic@sportskiobjekti.hr ili osobno donijeti dokaz o uplati programa jer u suprotnom ne možemo upisati korisnika na listu programa
 • Ustanova Upravljanje sportskim objektima, Trg K. Ćosića 11, Zagreb, OIB: 59365213244, MBS: 4144481, Zagrebačka banka-IBAN HR2223600001102391782 (naziv programa i poziv na broj; Mala škola plivanja 306-305, Bebe ribe i vidre 307-305, Tečaj plivanja 309-305)

Upisi u mjesečne programe koji se provode na SP Mladost i bazen Utrina  mogu se izvršiti do 25. u mjesec za stare korisnike. Od 26. u mjesecu upisuju se novi korisnici prema raspoloživosti kapaciteta programa.
 

Bazen Svetice

Programi za djecu:

Programi za odrasle:

Uplate za programe i tečajeve na bazenu Svetice se mogu vršiti i internet bankarstvom na sljedeći način:
 • obvezna je rezervacija u radno vrijeme blagajne na broj telefona 01/6421-442
 • rezervacija vrijedi 24 sata
 • u tom roku potrebno je poslati potvrdu o uplati (nalog o platnoj transakciji) sa imenom i prezimenom polaznika programa i naziv programa koji uplaćujete na mail: blaza.gaspiclojen@sportskiobjekti.hr ili osobno donijeti dokaz o uplati programa jer u suprotnom ne možemo upisati korisnika na listu programa
 • Ustanova Upravljanje sportskim objektima, Trg K. Ćosića 11, Zagreb, OIB: 59365213244, MBS: 4144481, Zagrebačka banka-IBAN HR2223600001102391782 (šifru programa i broj mjesta provođenja programa-BK Svetice, te termin programa); Mala škola plivanja 306-307; Usavršavanje plivanja 308-307, Bebe ribe/Bebe vidre 307-307, Početna poduka plivanja 309-307)

Bazen Jelkovec

Programi za djecu: 

Programi za odrasle:
 
Programi rekreacije i edukacije na bazenima Jelkovec – početak 2. listopada 2017
Upisi i nformacije : 6421 460, e-mail:klaudija.lupic@sportskiobjekti.hr 

Uplate za programe i tečajeve na bazenu Jelkovec se mogu vršiti i internet bankarstvom na sljedeći način:

 • obvezna je rezervacija u radno vrijeme blagajne na broj telefona 01/6421-460
 • rezervacija vrijedi 24 sata
 • u tom roku potrebno je poslati potvrdu o uplati (nalog o platnoj transakciji) sa imenom i prezimenom polaznika programa i naziv programa koji uplaćujete na mail: klaudija.lupic@sportskiobjekti.hr ili osobno donijeti dokaz o uplati programa jer u suprotnom ne možemo upisati korisnika na listu programa
 • Ustanova Upravljanje sportskim objektima, Trg K. Ćosića 11, Zagreb, OIB: 59365213244, MBS: 4144481, Zagrebačka banka-IBAN HR2223600001102391782 (šifru programa i broj mjesta provođenja programa-Bazen Jelkovec, te termin programa); Mala škola plivanja 306-310; Usavršavanje plivanja 308-310, Bebe ribe/Bebe vidre 307-310, Početna poduka plivanja 309-310)Informacije za upise u Tečajeve programa možete dobiti na sljedećim kontaktima:


Sportski park Mladost
Jarunska ulica 5
Tel: 3658-553
Bazen Utrina
Kombolova 4 a
Tel: 6421-400
Zimsko plivalište Mladost
Trg K. Ćosića 11
Tel: 3092-572
Bazenski kompleks     Svetice
D. Budaka 21
Tel: 6421-442
Bazen Jelkovec
Vladimira Stahuljaka 1a, Sesvete,
Tel: 01 6421 460