English
Mapa webaKontakt

OGLAS - Javno nadmetanje za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava - konja


Temeljem Odluke o pokretanju postupka prodaje i imenovanje povjerenstva rashodovanih osnovnih sredstava ID:126-3/21/13, Ur.broj:120-64/21-2 od 17. rujna 2021. godine, ustanova Upravljanje sportskim objektima
   
OGLAŠAVA
Javno nadmetanje za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava - konja
   
Kategorija: Prodaja konja
 
PREDMET PONUDE
 
Prodaju se rashodovana osnovna sredstva kako slijedi:
 
Osnovno sredstvo Naziv osnovnog sredstva Godina nabave Napomena Ukupna početna cijena s PDV-om
Konj Salinka, kobila, vranac, pasmine welsh pony 2011. Starost 100,00
Konj Schayenne, kobila, alat, pasmine toplokrvnjak 2016. Slab vid, te zdravstveni problemi s nogama 500,00
Konj 167 Carlos, kastrat, tamni dorat, pasmine toplokrvnjak 2016. Čudljiv, te zdravstveni problemi s nogama 170,00
 
 
 
PREGLED KONJA

Radni strojevi mogu se prethodno pregledati uz prethodnu najavu:
  • Kontakt osoba: 091-2111299, Christian Barbić
 
 PRAVO SUDJELOVANJA I MJERILA ZA OCJENU I USPOREDBU PONUDA
 
Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe.
 
Osnovna sredstva-konji prodaju se po načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori. Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 8 dana od dana objave najboljeg ponuditelja.
 
Iznos kupoprodajne cijene uplaćuje se u korist žiro računa HR3724020061100954018 koji se vodi kod Erste & Steiermarkische banke d.d., Rijeka
 
 
PONUDA MORA SADRŽAVATI
 
  • Naziv i sjedište pravne osobe, matični broj i OIB, te broj kontakt telefona,
  • Ime i prezime, adresu stanovanja te broj osobne iskaznice i OIB fizičke osobe, te broj kontakt telefona,
  • Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koji mora biti jednak ili veći od iznosa navedenog u predmetu ponude (tablični prikaz)
 
Najbolja ponuda smatrati će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz nadmetanja sadrži najveći iznos ponuđene cijene.
Ako dva ponuditelja ponude isti iznos, najboljom ponudom smatrati će se ona koja je prije zaprimljena.
Ponudu s dokazima o ispunjavanju uvjeta nadmetanja dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu:
Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
S naznakom:
 
JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANIH KONJA, NE OTVARATI“
Krajnji rok za dostavu pisanih ponuda je 27. rujna 2021. godine do 13:00h. Ponude dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.
 
PRIHVAĆANJE I ODBIJANJE PONUDA
 
Prodavatelj zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihova prihvaćanja
 
  
VRIJEME OTVARANJA PONUDA
 
Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ustanove Upravljanje sportskim objektima na adresi: Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, dvorana za sastanke, II kat, dana 29. rujna 2021 u 10:00 sati.
 
 
DODATNO
 
U cijenu je uračunat PDV temeljem Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Najboljem ponuditelju biti će ispostavljen račun R1 za kupljeno osnovno sredstvo, a za prijenos vlasništva, nakon uplaćenog cijelog iznosa temeljem najbolje ponude.
 
Kupljenog konja ponuditelj mora o svom trošku odvesti najkasnije u roku od 30 dana od dana objave najboljeg ponuditelja. Ukoliko kupci ne bi preuzeli osnovna sredstva iz naslova ove Odluke u roku od 30 dana od dana kada ih je Povjerenstvo obavijestilo, poništio bi se natječaj za prodaju istih.
 
 
Zagreb, 17.09.2021.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       Povjerenostvo za prodaju rashodovanih sredstava

Odluka o pokretanju prodaje postupka i imenovanju povjerenstva rashodovanih osnovnih sredstava - Hipodrom Zagrebhipodrom.jpg

Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke nećemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati trećim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netočnih podataka, brisanje podataka, ograničenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.