English
Mapa webaKontakt

Jednostavna nabava-Pozivi za dostavu ponuda srpanj 2022

29.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-14-E
TRAVNE SMJESE- ZA LOKACIJU PJ HIPODROM
 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-14-E 

Poziv za dostavu ponude 2022-33-H
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI-ZA LOKACIJE TC MAKSIMIR
 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-33-H 

Poziv za dostavu ponude 2022-296-N
BOJE I LAKOVI-ZA LOKACIJE SKIJALIŠTE SLJEME, SRC SOPOT
 

ODLUKA O ODABIRU BROJ 2022-296-N

28.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-296-M
BOJE I LAKOVI-ZA LOKACIJE SRC BUNDEK,DOM SPORTOVA , SD DUBRAVA, BOKSAČKA DVORANA VELESAJAM, KLIZALIŠTE VELESAJAM
 

ODLUKA O ODABIRU BROJ 2022-296-M

Poziv za dostavu ponude 2022-249-O 
GRAĐEVINSKI MATERIJALI - SRC SOPOT, SD DUBRAVA
  

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-249-O 

Poziv za dostavu ponude  2022-209-W
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - za lokacije  SC Lučko
 

ODLUKA O ODABIRU BROJ 2022-209-W

Poziv za dostavu ponude 2022-268-K
SANITARIJE - lokacija SRC ŠALATA, ŠSD DUBRAVA
 

ODLUKA O ODABIRU BROJ 2022-268-K

Poziv za dostavu ponude 2022-530-H
USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA-SRC SOPOT
 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-530-H 

Poziv za dostavu ponude  2022-247 
DROBLJENA CIGLA - TENISIT - lokacija TC MAKSIMIR
 

ODLUKA O ODABIRU BROJ 2022-247

Poziv na dostavu ponude 2022-209-X
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - ŠSD DUBRAVA, ŠSD "BOŠKO BOŽIĆ PEPSI"
 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-209-X 

Poziv za dostavu ponude  2022-257-D
DRVENE PLOČE I PANELI - TC MAKSIMIR
 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-257-D

Poziv za dostavu ponude  2022-101-P
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - lokacija ŠSD Dubrava
 

ODLUKA O ODABIRU BROJ 2022-101-P

Poziv za dostavu ponude  2022-878  
TRAKTORSKE KOSILICE - SRC JARUN
 

ODLUKU O ODABIRU broj 2022-878 

Poziv za dostavu ponude 2022-800
DOSTAVNA VOZILA - RABLJENA DOSTAVNA VOZILA FURGON L2 PRODUŽENA KABINA
 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-800 

27.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-257-C
DRVENE PLOČE I PANELI- ZA LOKACIJE SP SP MLADOST 
 

ODLUKA O ODABIRU broj 2022-257-C  

Poziv za dostavu ponude 2022-249-N
GRAĐEVINSKI MATERIJALI-SP MLADOST 
 

ODLUKA O ODABIRU broj 2022-249-N 
Poziv za dostavu ponude 2022-33-G
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI-ZA POTREBE SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude  2022-101-O 
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - za lokacije zimsko plivalište Mladost i RŠC Šalata
 

ODLUKU O ODABIRU broj 2022-101-O 
Poziv za dostavu ponude 2022-617
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI SD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
 

ODLUKA O ODABIRU broj 2022-617 

Poziv za dostavu ponude 2022-315-E 
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI- Uređenje i asfaltiranje pješačkog hodnika na lokaciji TC Maksimir
 

ODLUKA O ODABIRU broj 2022-315-E 

Poziv za dostavu ponude 2022-796
RUŠENJE DIMNJAKA ŠSD PEŠĆENICA
 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE br. 2022-796 

Poziv za dostavu ponude  2022-209-V 
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - lokacija ŠRC ŠALATA
 

ODLUKA O ODABIRU broj 2022-209-V 

25.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-33-F
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI na lokaciji Skijaške žičare  i tereni


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-33-F ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI na lokaciji Skijaške žičare  i tereni

21.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-494-J
TISKARSKE USLUGE- ZA LOKACIJU ŠSD DUBRAVA

15.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-36-A
PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA- lokacija RSC Šalata


ODLUKA O ODABIRU 2022-36-A PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA- lokacija RSC Šalata

Poziv za dostavu ponude 2022-315-D
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI-  Uređenje i asfaltiranje pješačkog hodnika na lokaciji TC Maksimir


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-315-D GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI-  Uređenje i asfaltiranje pješačkog hodnika na lokaciji TC Maksimir


Poziv za dostavu ponude upit br.2022-154-H 
ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA-ZA LOKACIJE SP MLADOST


ODLUKA O ODABIRU 2022-154-H  ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA-ZA LOKACIJE SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude  2022-296-L
BOJE I LAKOVI-ZA LOKACIJE SP MLADOST


ODLUKA O ODABIRU 2022-296-L  BOJE I LAKOVI-ZA LOKACIJE SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude 2022-494-I
TISKARSKE USLUGE- lokacija Sportski park Mladost
Fotografija izgleda diploma pohađanje tečaja plivanja


ODLUKA O ODABIRU 2022-494-I TISKARSKE USLUGE- lokacija Sportski park Mladost

Poziv za dostavu ponude  2022-109-I
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-ZA LOKACIJE HIPODROM ZAGREB,SD DUBRAVA


ODLUKA O ODABIRU 2022-109-I SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-ZA LOKACIJE HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude  2022-268-J
SANITARIJE-ZA LOKACIJE BAZEN SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC,BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA


ODLUKA O ODABIRU 2022-268-J SANITARIJE-ZA LOKACIJE BAZEN SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC,BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA


14.07.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-530-G 
USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA - za lokaciju tenis centar Maksimir


ODLUKA O ODABIRU 2022-530-G USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA - za lokaciju tenis centar Maksimir


Poziv za dostavu ponude  2022-33-E 
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI - za lokaciju TC MAKSIMIR


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-33 E   ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI - za lokaciju TC MAKSIMIR

Poziv za dostavu ponude  2022-11-D 
DRVENA PILJENA GRAĐA - za lokaciju HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-11-D DRVENA PILJENA GRAĐA - za lokaciju HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude  2022-101-L 
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - za lokacije školska dvorana Dubrava, Klizalište Velesajam


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-101-L RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - za lokacije školska dvorana Dubrava, Klizalište Velesajam

Poziv za dostavu ponude  2022-249-M
GRAĐEVINSKI MATERIJALI-ZA LOKACIJE SRC ŠALATA,BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA,TC MAKSIMIR, ŠD DUBRAVA


ODLUKA O ODABIRU 2022-249-M GRAĐEVINSKI MATERIJALI-ZA LOKACIJE SRC ŠALATA,BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA,TC MAKSIMIR, ŠD DUBRAVA

13.07.2022.

Poziv za dostavu ponude
2022-209-U PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Sportska dvorana Dubrava, Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Bazenski kompleks Svetice


ODLUKA O ODABIRU 2022-209-U PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Sportska dvorana Dubrava, Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Bazenski kompleks Svetice

Poziv za dostavu ponude
2022-11-C DRVENA PILJENA GRAĐA-LOKACIJA SRC ŠALATA


ODLUKA O ODABIRU 2022-11-C  DRVENA PILJENA GRAĐA-LOKACIJA SRC ŠALATA

Poziv za dostavu ponude 
2022-109-H SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-SRC ŠALATA


ODLUKA O ODABIRU 2022-109-H SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-SRC ŠALATA

Poziv za dostavu ponude
2022-971-C PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK


ODLUKA O ODABIRU 2022-971-C PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK


11.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 
2022-268-I SANITARIJE- za lokacije SRC ŠALATA,DOM SPORTOVA I SD DUBRAVA


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-268-I SANITARIJE- za lokacije SRC ŠALATA,DOM SPORTOVA I SD DUBRAVA

Poziv za dostavu ponude 
2022-249-L GRAĐEVINSKI MATERIJALI- za lokacije  SKIJALIŠTA SLJEME I KLIZALIŠTA VELESAJAM


ODLUKA O ODABIRU 2022-249-L GRAĐEVINSKI MATERIJALI- za lokacije  SKIJALIŠTA SLJEME I KLIZALIŠTA VELESAJAM


08.07.2022.

Poziv za dostavu ponude
2022-296-K BOJE I LAKOVI- ZA OBJEKTE: SKIJAŠKE ŽIČARE SLJEME,SD DUBRAVA,KLIZALIŠTE VELESAJAM,BOKSAČKA DVORANA VELESAJAM


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-296-K  BOJE I LAKOVI- ZA OBJEKTE: SKIJAŠKE ŽIČARE SLJEME,SD DUBRAVA,KLIZALIŠTE VELESAJAM,BOKSAČKA DVORANA VELESAJAM

Poziv za dostavu ponude
2022-494-G TISKARSKE USLUGE na lokaciji Hipodrom Zagreb 


ODLUKA O ODABIRU 2022-494-G TISKARSKE USLUGE na lokaciji Hipodrom Zagreb

Poziv za dostavu ponude 
2022-154-G ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA-DOM SPORTOVA,SD DUBRAVA
  

ODLUKA O ODABIRU 2022-154-G ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA-DOM SPORTOVA, SD DUBRAVA

Poziv za dostavu ponude
2022-101-K  RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE -BAZENSKI KOMPLEKS "UTRINA", SPORTSKI CENTAR LUČKO - SPORTSKA DVORANA I IGRALIŠTE
 

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-101-K  RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE -BAZENSKI KOMPLEKS "UTRINA", SPORTSKI CENTAR LUČKO - SPORTSKA DVORANA I IGRALIŠTE

 Poziv za dostavu ponude
2022-209-T  PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU -POSLOVNI PROSTOR BROJ 3 PAVILJONA 1 ZAGREBAČKOG VELESAJMA - ATLETSKA DVORANA, SPORTSKI PARK "MLADOST", ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA "DUBRAVA"


ODLUKA O ODABIRU 2022-209-T  PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU -POSLOVNI PROSTOR BROJ 3 PAVILJONA 1 ZAGREBAČKOG VELESAJMA - ATLETSKA DVORANA, SPORTSKI PARK "MLADOST", ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA 


Poziv za dostavu ponude
2022-129-A  PAPIRNATA KONFEKCIJA ZA PUNJENJE U DRŽAČE - za razdoblje od 10 mjeseci

Poziv za dostavu ponude
2022-90-A KEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I DEZINFEKCIJU BAZENSKE VODE za razdoblje od 1 (jedne) godine


 07.07.2022.

Poziv za dostavu ponude 
2022-962-B USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI SPORTSKI PARK "MLADOST"
  

ODLUKA O ODABIRU 2022-962-B USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI SPORTSKI PARK "MLADOST"

Poziv za dostavu ponude 
2022-958-B PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Izmjena troškovnika - upit br.2022-958-B PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE" MLADOST"

ODLUKA O ODABIRU 2022-958-B PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE" MLADOST".


Poziv za dostavu ponude
2022-963-C USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-963-C USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI BAZENSKI KOMPLEKS "UTRINA"

Poziv za dostavu ponude
2022-33-D ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI na lokaciji Skijaške žičare i tereni


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-33-D ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI na lokaciji Skijaške žičare i tereni


Poziv za dostavu ponude
2022-11-B DRVENA PILJENA GRAĐA na lokaciji Skijaške žičare i tereni 


ODLUKA O ODABIRU 2022-11-B DRVENA PILJENA GRAĐA na lokaciji Skijaške žičare i tereni

Poziv za dostavu ponude
2022-529-D ODVOZ I ZBRINJAVANJE STAJSKOG GNOJA - Hipodrom Zagreb


ODLUKA O ODABIRU 2022-529-D ODVOZ I ZBRINJAVANJE STAJSKOG GNOJA- Hipodrom "Zagreb".

Poziv za dostavu ponude
2022-494-F TISKARSKE USLUGE na lokaciji Sportski park Mladost

Fotografija izgleda diploma pohađanje tečaja plivanja
Poziv za dostavu ponude
2022-31-D KVARCNI PIJESAK na lokaciji POSLOVNI PROSTOR BROJ 3 PAVILJONA 1 ZAGREBAČKOG VELESAJMA - ATLETSKA DVORANA


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-31-D KVARCNI PIJESAK na lokaciji POSLOVNI PROSTOR BROJ 3 PAVILJONA 1 ZAGREBAČKOG VELESAJMA - ATLETSKA DVORANA

04.07.2022.

Poziv za dostavu ponude
2022-746-B RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA- stolna i prijenosna računala


ODLUKA O ODABIRU 2022-746-B RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA- stolna i prijenosna računala

Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke nećemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati trećim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netočnih podataka, brisanje podataka, ograničenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.