English
Mapa webaKontakt

Arhiva jednostavne nabave listopad-prosinac 2022

PROSINAC 2022.

22.12.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-101-AI
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE-Stručna služba za marketing i odnose s javnošću na lokaciji RSC Jarun


ODLUKA ODABIRU 2022-101-AI RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE-Stručna služba za marketing i odnose s javnošću na lokaciji RSC Jarun

15.12.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-209-AZ
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - KC DRAŽEN PETROVIĆ


ODLUKA ODABIRU 2022-209-AZ PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - KC DRAŽEN PETROVIĆ

12.12.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-746-C
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA PERIOD DO 20.12.2022.


ODLUKA ODABIRU 2022-746-C RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA PERIOD DO 20.12.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-883 
STROJEVI ZA ČIŠĆENJE DNA BAZENA  - ROBOT, lokacija SP Mladost


ODLUKA ODABIRU 2022-883 STROJEVI ZA ČIŠĆENJE DNA BAZENA  - ROBOT, lokacija SP Mladost

09.12.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-66-E 
RADNA ODJEĆA I OBUĆA


ODLUKA ODABIRU 2022-66-E RADNA ODJEĆA I OBUĆA


08.12.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AY
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU za lokacije SP Mladost, SC Lučko, SRC Šalata, ŠSD Dubrava


ODLUKA ODABIRU 2022-209-AY PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU za lokacije SP Mladost, SC Lučko, SRC Šalata, ŠSD Dubrava


07.12.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-209-AX 
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - HIPODROM ZAGREB, SKIJAŠKE ŽIČARE I TERENI, BAZENI SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC, SRC BUNDEK


ODLUKA ODABIRU 2022-209-AX PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - HIPODROM ZAGREB, SKIJAŠKE ŽIČARE I TERENI, BAZENI SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC, SRC BUNDEK


02.12.2022.

Poziv za dostavu ponude br. 2022-1005
USLUGA REDOVNOG ČIŠĆENJA OBJEKTA RSC JARUN


ODLUKA ODABIRU 2022-1005 USLUGA REDOVNOG ČIŠĆENJA OBJEKTA RSC JARUN

Poziv za dostavu ponude 2022-422-C 
IZNAJMLJIVANJE VOZILA ZA PRIJEVOZ ROBE,  S VOZAČEM- lokacija Skijaške žičare i tereni


ODLUKA PONIŠTENJU 2022-422-C IZNAJMLJIVANJE VOZILA ZA PRIJEVOZ ROBE,  S VOZAČEM- lokacija Skijaške žičare i tereni

 
06.12.2022.

Poziv na dostavu ponude 2022-101-AH
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Nogometno igralište Savica


ODLUKA ODABIRU 2022-101-AH RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Nogometno igralište Savica

Poziv za dostavu ponude
2022-209-AW PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Dom sportova Zagreb


ODLUKA ODABIRU 2022-209-AW PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Dom sportova Zagreb

Poziv za dostavu ponude
2022-209-AV PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - lokacija NI SAVICA


ODLUKA ODABIRU 2022-209-AV PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - lokacija NI SAVICA

STUDENI 2022.

29.11.2022.


Poziv za dostavu ponude 2022-262-C 
SALU STOLARIJA S UGRADNJOM- ZA LOKACIJU ŠSD DUBRAVA ZAGREB


ODLUKA ODABIRU 2022-262-C ALU STOLARIJA S UGRADNJOM- ZA LOKACIJU ŠSD DUBRAVA ZAGREB

28.11.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-209-AU
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacije SRC ŠALATA, ŠSD Boško Božić Pepsi, ŠSD Dubrava, ŠSD Peščenica


ODLUKA ODABIRU 2022-209-AU PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacije SRC ŠALATA, ŠSD Boško Božić Pepsi, ŠSD Dubrava, ŠSD Peščenica

25.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-101-AG
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - lokacije SRC Šalata, BSŠ Novi Jelokvec, Dom sportova-Služba računovodstva, financija i planiranja


ODLUKA ODABIRU 2022-101-AG RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - lokacije SRC Šalata, BSŠ Novi Jelokvec, Dom sportova-Služba računovodstva,financija i planiranja

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AT
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija SRC Sopot

ODLUKA ODABIRU 2022-209-AT  PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija SRC Sopot


Poziv za dostavu ponude  2022-296-AA
BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB


ODLUKA ODABIRU 2022-296-AA BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude  2022-732
SAMOHODNI ULIČNI USISAVAČ NA ELEKTRIČNI POGON - ZA LOKACIJU RSC JARUN


ODLUKA ODABIRU 2022-732 SAMOHODNI ULIČNI USISAVAČ NA ELEKTRIČNI POGON - ZA LOKACIJU RSC JARUN


24.11.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-636 
NADOGRADNJA SUSTAVA KLORIRANJA VODE BAZENA NA LOKACIJI BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA


ODLUKA PONIŠTENJU 2022-636 NADOGRADNJA SUSTAVA KLORIRANJA VODE BAZENA NA LOKACIJI BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA

Poziv za dostavu ponude  2022-66-D 
RADNA ODJEĆA I OBUĆA


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-66-D RADNA ODJEĆA I OBUĆA

Poziv za dostavu ponude  2022-209-AS
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - HIPODROM ZAGREB, SKIJAŠKE ŽIČARE I TERENI, BAZENI SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC, SRC BUNDEK


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-209-AS PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - HIPODROM ZAGREB, SKIJAŠKE ŽIČARE I TERENI, BAZENI SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC, SRC BUNDEK

Poziv za dostavu ponude  2022-268-Y
SANITARIJE - ZA LOKACIJE - NOGOMETNO IGRALIŠTE SAVICA


ODLUKA O ODABIRU 2022-268-Y SANITARIJE - ZA LOKACIJE - NOGOMETNO IGRALIŠTE SAVICA

Poziv za dostavu ponude  2022-530-R
USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA- NOGOMETNO IGRALIŠTE SAVICA


ODLUKA ODABIRU 2022-530-R USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA- NOGOMETNO IGRALIŠTE SAVICA

Poziv za dostavu ponude br. 2022-878-B
 TRAKTORSKE KOSILICE- TRAKTORSKA KOSILICA ZA TC MAKSIMIR


ODLUKA ODABIRU 2022-878-B TRAKTORSKE KOSILICE- TRAKTORSKA KOSILICA ZA TC MAKSIMIR

Poziv za dostavu ponude 2022-991
SANACIJA SOBE ZA SASTANKE NA 2. KATU OBJEKTA DOM SPORTOVA ZAGREB


ODLUKA ODABIRU 2022-991 SANACIJA SOBE ZA SASTANKE NA 2. KATU OBJEKTA DOM SPORTOVA ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-109-S
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE - ZA LOKACIJU SKIJALIŠTE SLJEME


ODLUKA ODABIRU 2022-109-S SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE - ZA LOKACIJU SKIJALIŠTE SLJEME

Poziv za dostavu ponude  2022–268-X
SANITARIJE - ZA LOKACIJU  SD TREŠNJEVKA


ODLUKA ODABIRU 2022-268-X SANITARIJE - ZA LOKACIJU  SD TREŠNJEVKA

Poziv za dostavu ponude 2022-985-A
USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA


ODLUKA ODABIRU 2022-985-A USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA

Poziv za dostavu ponude 2022-984-A
PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ZAGREBAČKOG VELESAJMA - ATLETSKA DVORANA


ODLUKA ODABIRU 2022-984-A PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ZAGREBAČKOG VELESAJMA - ATLETSKA DVORANA

Poziv za dostavu ponude 2022-1002
USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE OBJEKTA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA ZAGREB


ODLUKA ODABIRU 2022-1002 USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE OBJEKTA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA ZAGREB


23.11.2022.

Poziv za dostavu ponude br. 2022-983-A
USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI RSC JARUN


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-983-A USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI RSC JARUN

Poziv za dostavu ponude br. 2022-968-D
 USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI NOGOMETNO IGRALIŠTE "SAVICA"


ODLUKA ODABIRU 2022-968-D USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI NOGOMETNO IGRALIŠTE "SAVICA"

Poziv za dostavu ponude  2022-982-A  
USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI TC MAKSIMIR I MAKSIMIRSKA NASELJA


ODLUKA ODABIRU 2022-982-A USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI TC MAKSIMIR I MAKSIMIRSKA NASELJA

Poziv za dostavu ponude 2022-998
USLUGA REDOVNOG  ČIŠĆENJA OBJEKTA NA LOKACIJI SP MLADOST


ODLUKA ODABIRU 2022-998 USLUGA REDOVNOG  ČIŠĆENJA OBJEKTA NA LOKACIJI SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude 2022-999 
USLUGA REDOVNOG  ČIŠĆENJA OBJEKTA NA SRC SVETICE


ODLUKA ODABIRU 2022-999 USLUGA REDOVNOG  ČIŠĆENJA OBJEKTA NA SRC SVETICE

Poziv za dostavu ponude 2022-977-A
USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI BAZEN JELKOVEC


ODLUKA ODABIRU 2022-977-A USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI BAZEN JELKOVEC

Poziv za dostavu ponude 2022-33-T
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI- ZA LOKACIJU SRC SOPOT ZAGREB


ODLUKA PONIŠTENJU 2022-33-T ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI- ZA LOKACIJU SRC SOPOT ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-257-L
DRVENE PLOČE I PANELI - ZA LOKACIJE TC MAKSIMIR


ODLUKA ODABIRU 2022-257-L DRVENE PLOČE I PANELI - ZA LOKACIJE TC MAKSIMIR

Poziv za dostavu ponude 2022-109-R
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE- ZA LOKACIJE SD TRNSKO


ODLUKA ODABIRU 2022-109-R SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE- ZA LOKACIJE SD TRNSKO

Poziv za dostavu ponude 2022-101-AF
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE, lokacija Dom sportova,Služba općih imovinskih i pravnih poslova


ODLUKA ODABIRU 2022-101-AF RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE, lokacija Dom sportova-Služba općih imovinskih i pravnih poslova

Poziv za dostavu ponude 2022-36-J
PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA - ZA LOKACIJU SRC ŠALATA


ODLUKA ODABIRU 2022-36-J PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA - ZA LOKACIJU SRC ŠALATA

Poziv za dostavu ponude 2022-268-V
SANITARIJE za  lokacije ŠSD "Dubrava", ŠSD "Boško Božić Pepsi", Atletska dvorana, BK Svetice


ODLUKA ODABIRU 2022-268-V SANITARIJE za  lokacije ŠSD "Dubrava", ŠSD "Boško Božić Pepsi", Atletska dvorana, BK Svetice


22.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-101-AE
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE LOKACIJA ŠSD "BOŠKO BOŽIĆ PEPSI " I ŠSD "DUBRAVA"


ODLUKA ODABIRU 2022-101-AE RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE LOKACIJA ŠSD "BOŠKO BOŽIĆ PEPSI " I ŠSD "DUBRAVA"

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AR
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU za lokacije SP Mladost, SC Lučko, SRC Šalata ŠSD Dubrava


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-209-AR PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBUza lokacije SP Mladost, SC Lučko, SRC Šalata ŠSD Dubrava

Poziv za dostavu ponude 2022-268-W
SANITARIJE - ZA LOKACIJE ZATVORENI BAZEN UZ OŠ IVER, BAZEN SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC


ODLUKA ODABIRU 2022-268-W SANITARIJE - ZA LOKACIJE ZATVORENI BAZEN UZ OŠ IVER, BAZEN SRDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC

Poziv za dostavu ponude 2022-529-G
ODVOZ I ZBRINJAVANJE STAJSKOG GNOJA- lokacija  Hipodrom Zagreb


ODLUKA ODABIRU 2022-529-G ODVOZ I ZBRINJAVANJE STAJSKOG GNOJA- lokacija  Hipodrom Zagreb

Poziv za dostavu ponude 2022-268-U
SANITARIJE- ZA LOKACIJE SKIJALIŠTE SLJEME


ODLUKA ODABIRU 2022-268-U SANITARIJE- ZA LOKACIJE SKIJALIŠTE SLJEME

Poziv za dostavu ponude 2022-249-Z
GRAĐEVINSKI MATERIJALI - ZA LOKACIJE SKIJALIŠTE SLJEME,DOM SPORTOVA, HIPODROM ZAGREB, SP MLADOST


ODLUKA ODABIRU 2022-249-Z GRAĐEVINSKI MATERIJALI - ZA LOKACIJE SKIJALIŠTE SLJEME,DOM SPORTOVA, HIPODROM ZAGREB, SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude 2022-296-Z
BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJE NI SAVICA,BK UTRINA i SP MLADOST


ODLUKA ODABIRU 2022-296-Z BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJE NI SAVICA,BK UTRINA i SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude 2022-109-Q 
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE- ZA LOKACIJE DOM SPORTOVA,BK UTRINA, HIPODROM ZAGREB, SRC SVETICE


ODLUKA PONIŠTENJU 2022-109-Q   SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE- ZA LOKACIJE DOM SPORTOVA,BK UTRIN, HIPODROM ZAGREB, SRC SVETICE

Poziv za dostavu ponude 2022-257-K
DRVENE PLOČE I PANELI - RSC JARUN


ODLUKA PONIŠTENJU 2022-257-K DRVENE PLOČE I PANELI - RSC JARUN


21.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-528-H
Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada- RSC Jarun


ODLUKA ODABIRU 2022-528-H ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA-RŠC JARUN


15.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-989
NADOGRADNJA SUSTAVA VIDEO NADZORA NA LOKACIJI RSC JARUN


Izvedbene skice Jarun

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-989 NADOGRADNJA SUSTAVA VIDEO NADZORA NA LOKACIJI RSC JARUN


14.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-409-K 
ODRŽAVANJE I POPRAVAK KOTLOVNICA I SUSTAVA GRIJANJA - SD TREŠNJEVKA


ODLUKA O ODABIRU 2022-409-K ODRŽAVANJE I POPRAVAK KOTLOVNICA I SUSTAVA GRIJANJA - SD TREŠNJEVKA

11.11.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-257-J 
DRVENE PLOČE I PANELI - lokacija HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022- 257-J DRVENE PLOČE I PANELI - lokacija HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-530-Q
USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA- LOKACIJA NOGOMETNI STADION "ZAGREB"


ODLUKA O ODABIRU 2022- 530-Q USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA- LOKACIJA NOGOMETNI STADION "ZAGREB"


10.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022- 268-T
SANITARIJE-ZA LOKACIJE SRC ŠALATA,SRC BUNDEK , TC MAKSIMIR i DOM SPORTOVA


ODLUKA O ODABIRU 2022- 268-T SANITARIJE-ZA LOKACIJE SRC ŠALATA,SRC BUNDEK , TC MAKSIMIR i DOM SPORTOVA

Poziv za dostavu ponude 2022-36-I
PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA- ZA LOKACIJE SRC JARUN i HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022- 36-I PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA- ZA LOKACIJE SRC JARUN i HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude  2022-133-A 
POVREMENI NAJAM AUTODIZALICE S RUKOVODITELJEM NOSIVOSTI 400T - SRC JARUN 
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-133-A POVREMENI NAJAM AUTODIZALICE S RUKOVODITELJEM NOSIVOSTI 400T - SRC JARUN

Poziv za dostavu ponude 2022 – 296-Y
BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJU NS ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022- 296-Y BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJU NS ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-93-E
MINERALNA GNOJIVA - lokacija Hipodrom Zagreb


ODLUKA O ODABIRU 2022- 93-E MINERALNA GNOJIVA - lokacija Hipodrom "Zagreb"

Poziv za dostavu ponude 2022-33-S
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija RSC Jarun
 

ODLUKA O ODABIRU 2022- 33-S ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija RSC Jarun

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AP
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija SRC Sopot


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-209-AP PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija SRC Sopot

Poziv za dostavu ponude 2022-101-AD
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Dom sportova, SRC Bundek, TC Maksimir, Skijaške žičare i tereni


ODLUKA O ODABIRU 2022- 101-AD RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Dom sportova, SRC Bundek, TC Maksimir, Skijaške žičare i tereni

09.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-109-P 
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE- ZA LOKACIJE SRC SVETICE, SRC ŠALATA,SD PEŠĆENICA i SD DUBRAVA


ODLUKA O ODABIRU 2022- 109-P SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE- ZA LOKACIJE SRC SVETICE, SRC ŠALATA,SD PEŠĆENICA i SD DUBRAVA

Poziv za dostavu ponude 2022-296-X 
BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJE KLIZALIŠTE VELESAJAM, SD SUTINSKA VRELA i SD DUBRAVA


ODLUKA O ODABIRU 2022- 296-x BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJE KLIZALIŠTE VELESAJAM, SD SUTINSKA VRELA i SD DUBRAVA

Poziv za dostavu ponude 2022-611-C
PVC SJEDALICE I NASLONI - ZA LOKACIJU  DOM SPORTOVA ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022- 611-C PVC SJEDALICE I NASLONI - ZA LOKACIJU  DOM SPORTOVA ZAGREB

Poziv za dostavu ponude  2022-14-O
TRAVNE SMJESE - lokacija NS" ZAGREB"


ODLUKA O ODABIRU 2022- 14-O TRAVNE SMJESE -lokacija NS" ZAGREB"

Poziv za dostavu ponude  2022-101-AC 
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacije SD Sutinska vrela i SD Lučko


ODLUKA O ODABIRU 2022- 101-AC RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacije SD Sutinska vrela i SD Lučko

Poziv za dostavu ponude  2022-209-AO 
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacije SRC ŠALATA, ŠSD Boško Božić Pepsi, ŠSD Dubrava, ŠSD Peščenica


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-209-AO PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacije SRC ŠALATA, ŠSD Boško Božić Pepsi, ŠSD Dubrava, ŠSD Peščenica

08.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AN
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU LOKACIJA ŠSD PEŠČENICA, SD SUTINSKA VRELA, SD DUBRAVA, DOM SPORTOVA"ZAGREB"


ODLUKA O ODABIRU 2022- 209-AN RIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU LOKACIJA ŠSD PEŠČENICA, SD SUTINSKA VRELA, SD DUBRAVA, DOM SPORTOVA"ZAGREB"


07.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-529-F 
ODVOZ I ZBRINJAVANJE STAJSKOG GNOJA- ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-529-F ODVOZ I ZBRINJAVANJE STAJSKOG GNOJA- ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB
04.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-409-I
ODRŽAVANJE I POPRAVAK KOTLOVNICA I SUSTAVA GRIJANJA- DOM SPORTOVA


ODLUKA O ODABIRU 2022- 409-I ODRŽAVANJE I POPRAVAK KOTLOVNICA I SUSTAVA GRIJANJA- DOM SPORTOVA

Poziv za dostavu ponude 2022-101- AB
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Dom sportova "Zagreb" -SLUŽBA RAČUNOVODSTVA,FINANCIJA I PLANIRANJA


ODLUKA O ODABIRU 2022- 101 AB RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Dom sportova "Zagreb" -SLUŽBA RAČUNOVODSTVA,FINANCIJA I PLANIRANJA

03.11.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-889 
POVREMENI PRIJEVOZ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA PROGRAME OBUKE I EDUKACIJE NA PODRUČJU GRADA ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-889 POVREMENI PRIJEVOZ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA PROGRAME OBUKE I EDUKACIJE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBALISTOPAD 2022.

28.10.2022.


Poziv za dostavu ponude 2022-424
NAJAM KOMBI VOZILA I OSOBNIH AUTOMOBILA


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-424 NAJAM KOMBI VOZILA I OSOBNIH AUTOMOBILA

27.10.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-296-W
BOJE I LAKOVI- RSC Jaun


ODLUKA O ODABIRU 2022-296-W BOJE I LAKOVI- RSC Jarun

Poziv za dostavu ponude 2022-36-H
PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA lokacija Dom sportova


ODLUKA O ODABIRU 2022-36-H PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA lokacija Dom sportova

20.10.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-473-A
SANITARNA SJEČA I OREZIVANJE STABALA NA LOKACIJI RSC JARUN, NI SAVICA I SRC SOPOT


ODLUKA O ODABIRU 2022-473-A SANITARNA SJEČA I OREZIVANJE STABALA NA LOKACIJI RSC JARUN, NI SAVICA I SRC SOPOT

Poziv za dostavu ponude 2022-101-Z
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE lokacija Zimsko plivalište Mladost, Sportski park "Mladost", Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Zatvoreni bazen uz OŠ Iver


ODLUKA O ODABIRU 2022-101-Z RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE lokacija Zimsko plivalište Mladost, Sportski park "Mladost", Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Zatvoreni bazen uz OŠ Ive
r

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AM
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Zagrebački Velesajam- Boksačka dvorana i Klizalište Velesajam, Atletska dvorana


ODLUKA O ODABIRU 2022-209-AM PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Zagrebački Velesajam- Boksačka dvorana i Klizalište Velesajam, Atletska dvorana19.10.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-101-X
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE -lokacija NS "Zagreb" i BK "Utrina"
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-101-X
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE
 
Poziv za dostavu ponude  2022-209-AJ
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU- za lokacije : zatvoreni baten OŠ Iver, NS Zagreb, SC Lučko- sportska dvorana, bazenski kompleks Svetice, Hipodrom Zagreb
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-209-AJ
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU- za lokacije : zatvoreni baten OŠ Iver, NS Zagreb, SC Lučko- sportska dvorana, bazenski kompleks Svetice, Hipodrom Zagreb

Poziv za dostavu ponude  2022-249-X
GRAĐEVINSKI MATERIJALI - lokacija SRC ŠALATA


ODLUKA O ODABIRU 2022-249-X  GRAĐEVINSKI MATERIJALI - lokacija SRC ŠALATA

Poziv za dostavu ponude  2022-101-AA
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE -za lokacije HIPODROM ZAGREB, SLUŽBA NABAVE, BOKSAČKA DVORANA , ATLETSKA DVORANA , TC MAKSIMIR, KLIZALIŠTE VELESAJAM, SD PEŠČENICA


ODLUKA O ODABIRU 2022-101 AA RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE -za lokacije HIPODROM ZAGREB, SLUŽBA NABAVE, BOKSAČKA DVORANA , ATLETSKA DVORANA , TC MAKSIMIR, KLIZALIŠTE VELESAJAM, SD PEŠČENICA

Poziv za dostavu ponude  2022-257-H
DRVENE PLOČE I PANELI - lokacija HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-257-H DRVENE PLOČE I PANELI - lokacija HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude  2022-33-R
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI - lokacija HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-33-R ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI - lokacija HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude  2022-11-G 
DRVENA PILJENA GRAĐA - lokacija HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-11-G  DRVENA PILJENA GRAĐA - lokacija HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-268-S
SANITARIJE - LOKACIJA SD PEŠČENICA
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-268-S
SANITARIJE - LOKACIJA SD PEŠČENICA


Poziv za dostavu ponude 2022-268-R
SANITARIJE lokacija Hipodrom "Zagreb", Nogometni stadion  "Zagreb", Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Zimsko plivalište "Mladost", Sportska dvorana Sutinska vrela
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-268-R
SANITARIJE lokacija Hipodrom "Zagreb", Nogometni stadion  "Zagreb", Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Zimsko plivalište "Mladost", Sportska dvorana Sutinska vrela.

Poziv za dostavu ponude  2022-249-W
GRAĐEVINSKI MATERIJALI -lokacija ŠSD "PEŠČENICA", TC MAKSIMIR, SRC BUNDEK


ODLUKA O ODABIRU 2022-249-W GRAĐEVINSKI MATERIJALI -lokacija ŠSD "PEŠČENICA", TC MAKSIMIR, SRC BUNDEK

Poziv za dostavu ponude 2022-31-G
KVARCNI PIJESAK lokacija Hipodrom "Zagreb"


ODLUKA O ODABIRU 2022-31-G KVARCNI PIJESAK lokacija Hipodrom "Zagreb"

Poziv za dostavu ponude 2022-296-V
BOJE I LAKOVI - lokacija SP MLADOST


ODLUKA O ODABIRU 2022-296-V BOJE I LAKOVI - lokacija SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude  2022-14-N 
TRAVNE SMJESE -lokacija NS" ZAGREB"


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-14-N TRAVNE SMJESE -lokacija NS" ZAGREB"

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AL
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Sportski park Mladost, Bazen srednje škole Novi Jelovec


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-209-AL PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija Sportski park Mladost, Bazen srednje škole Novi Jelovec


Poziv za dostavu ponude 2022-109-N
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE lokcija Sutinska vrela, RSC Jarun

ODLUKA O ODABIRU 2022-109-N SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE lokcija Sutinska vrela, RSC Jarun


Poziv za dostavu ponude 2022-528-G
ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADANA lokacija SRC Bundek


ODLUKA O ODABIRU 2022-528-G ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADANA lokacija SRC Bundek

Poziv za dostavu ponude  2022-662  
PRIKLJUČCI ZA TRAKTOR na lokaciji RSC JARUN


ODLUKA O ODABIRU 2022-662 PRIKLJUČCI ZA TRAKTOR na lokaciji RSC JARUN

Poziv za dostavu ponude 2022-101-Y
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE lokacija BK Svetice i SRC Šalata


ODLUKA O ODABIRU 2022-101-Y RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE lokacija BK Svetice i SRC Šalata

17.10.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-994
OBNOVA DOTRAJALOG BETONSKOG TENIS TERENA NA LOKACIJI TENIS CENTAR MAKSIMIR


ODLUKA O ODABIRU 2022-994 OBNOVA DOTRAJALOG BETONSKOG TENIS TERENA NA LOKACIJI TENIS CENTAR MAKSIMIR

Poziv za dostavu ponude  2022-268-Q 
SANITARIJE - SD DUBRAVA


ODLUKA O ODABIRU 2022-268-Q SANITARIJE - SD DUBRAVA

Poziv za dostavu ponude  2022-993 
ZAMJENA PARKETA U MALOJ DVORANI NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA


ODLUKA O ODABIRU 2022-993 ZAMJENA PARKETA U MALOJ DVORANI NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA

Poziv za dostavu ponude  2022-990 
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA


ODLUKA O ODABIRU 2022-990 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA

Poziv za dostavu ponude 2022-33-Q
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija RSC Jarun


ODLUKA O ODABIRU 2022-33-Q ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija RSC Jarun

Poziv za dostavu ponude 2022-33-P
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija SRC Bundek
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-33-P
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija SRC Bundek


Poziv za dostavu ponude br. 2022-992
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN


ODLUKA O ODABIRU 2022-992 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN

Poziv za dostavu ponude 2022-197-F
REZERVNI DIJELOVI APARATA ZA KLORIRANJE I POMOĆNIH UREĐAJA ZA KLORIRANJE MARKE CONTROLMATIK lokacija Bazenski kompleks "Utrina"


ODLUKA O ODABIRU 2022-197-F REZERVNI DIJELOVI APARATA ZA KLORIRANJE I POMOĆNIH UREĐAJA ZA KLORIRANJE MARKE CONTROLMATIK lokacija Bazenski kompleks "Utrina"

Poziv za dostavu ponude 2022-247-B
DROBLJENA CIGLA - TENISIT lokacija Sportski park Mladost


ODLUKA O ODABIRU 2022-247-B DROBLJENA CIGLA - TENISIT lokacija Sportski park Mladost

Poziv za dostavu ponude 2022-209-AK
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU LOKACIJA ŠSD PEŠČENICA, SD SUTINSKA VRELA, SD DUBRAVA, DOM SPORTOVA"ZAGREB"


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-209-AK PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU LOKACIJA ŠSD PEŠČENICA, SD SUTINSKA VRELA, SD DUBRAVA, DOM SPORTOVA ZAGREB

Poziv za dostavu ponude br. 2022-581
SANACIJA KROVIŠTA DOMA TEHNIKE NA LOKACIJI  RSC JARUN


ODLUKA O ODABIRU 2022-581 SANACIJA KROVIŠTA DOMA TEHNIKE NA LOKACIJI RSC JARUN


14.10.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-916 
RADOVI NA ZAMJENI I ČIŠĆENJU ISPUNE PJEŠČANIH FILTERA NA LOKACIJI BAZEN UTRINA


ODLUKA O ODABIRU 2022-916 RADOVI NA ZAMJENI I ČIŠĆENJU ISPUNE PJEŠČANIH FILTERA NA LOKACIJI BAZEN UTRINA

07.10.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-528-F 
ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA - lokacija DOM SPORTOVA ZAGREB - izmjena dokumentacije

06.10.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-528-F 
ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA - lokacija DOM SPORTOVA ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-528-F ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA - lokacija DOM SPORTOVA ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-296-U
BOJE I LAKOVI lokacija Nogometno igralište Savica


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-296-U BOJE I LAKOVI lokacija Nogometno igralište Savica

Poziv za dostavu ponude 2022-33-O
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija SRC Bundek


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-33-O ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija SRC Bundek

Poziv za dostavu ponude 2022- 2022-209-AI
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija SRC Sopot


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-209-AI PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU lokacija SRC Sopot


Poziv za dostavu ponude 2022-36-F  
PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA lokacija BK Svetice i Dom sportova Zagreb


ODLUKA O ODABIRU 2022-36-F PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA lokacija BK Svetice i Dom sportova Zagreb

05.10.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-337-A
KOREKTIVNI RADOVI NA UREĐENJU TRAVNJAKA PRIVREMENOG  BASEBALL IGRALIŠTA NA LOKACIJI RSC JARUN


ODLUKA O ODABIRU 2022-337-A KOREKTIVNI RADOVI NA UREĐENJU TRAVNJAKA PRIVREMENOG  BASEBALL IGRALIŠTA NA LOKACIJI RSC JARUN

04.10.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-611-B
PVC SJEDALICE I NASLONI - ZA LOKACIJU DOM SPORTOVA, ZAGREB


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-611-B PVC SJEDALICE I NASLONI - ZA LOKACIJU DOM SPORTOVA, ZAGREB

03.10.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-154-K 
ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA-ZA LOKACIJU SRC ŠALATA


ODLUKA O ODABIRU 2022-154-K ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA-ZA LOKACIJU SRC ŠALATA

Poziv za dostavu ponude 2022-296-T
BOJE I LAKOVI - ZA LOKACIJU NS ZAGREB


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-296-T BOJE I LAKOVI-ZA LOKACIJU NS ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-36-G
PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA -ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-36-G PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA-ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-268-P
SANITARIJE-ZA LOKACIJU SP MLADOST


ODLUKA O ODABIRU 2022-268-P SANITARIJE-ZA LOKACIJU SP MLADOST

Poziv za dostavu ponude 2022-109-M
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE – ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB


ODLUKA O ODABIRU 2022-109-M SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-ZA LOKACIJU HIPODROM ZAGREB

Poziv za dostavu ponude 2022-101-V
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE lokacija BK Svetice i SRC Šalata


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-101-V RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE lpkacija BK Svetice i SRC Šalata

Poziv za dostavu ponude 2022-257-G
DRVENE PLOČE I PANELI lokacija RSC Jarun


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-257-G DRVENE PLOČE I PANELI lokacija RSC Jarun

Poziv za dostavu ponude 2022-33-N
ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija RSC Jarun


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-33-N ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI lokacija RSC Jarun

Poziv za dostavu ponude 2022-247-A 
DROBLJENA CIGLA - TENISIT lokacija TC Maksimir i RSC Jarun


ODLUKA O ODABIRU 2022-247-A  DROBLJENA CIGLA - TENISIT lokacija TC Maksimir i RSC Jarun

Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Opaoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke neaemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati treaim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netoenih podataka, brisanje podataka, ogranieenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.