Izjava o pristupačnosti

Ustanova Upravljanje sportskim objektima nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište službenih stranica ustanove Upravljanje sportskim objektima koje se nalazi na adresi https://www.sportskiobjekti.hr/default.aspx?oldid=8638
 
STUPANJ USKLAĐENOSTI SA ZAKONOM O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE HRVATSKE

Službena stranica ustanove Upravljanje sportskim objektima https://www.sportskiobjekti.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti .

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
 
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • trenutno ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom
  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice
  • nije moguće povećanje/smanjenje fonta
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.
 
PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene ustanove Upravljanje sportskim objektima.
Ustanova Upravljanje sportskim objektima će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 
POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike službenih mrežnih stranica ustanove Upravljanje sportskim objektima da u slučaju da primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom o tome obavijeste ustanovu Upravljanje sportskim objektima. Sve upite, primjedbe i prijedloge koji se odnose na pristupačnost mrežnih stranica ustanove Upravljanje sportskim objektima korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte službeniku za informiranje: nenad.pavlica@sportskiobjekti.hr


NADZOR

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)


KONTAKT:
Povjerenik za informiranje
E-mail: pristupacnost@pristupinfo.hr.