Obavijest vlasnicima bespravno smještenih konja na objektu Hipodrom Zagreb

ID: 291-1/23/51
Ur. broj: 110-30-24-4
Zagreb, 08. svibnja 2024.
 
 

OBAVIJEST
 
vlasnicima bespravno smještenih konja na
objektu Hipodrom Zagreb

 
 
I.
 
Iznova se pozivaju svi vlasnici konja koji su na današnji dan smješteni na objektu Hipodrom Zagreb, a za koje nije sklopljen odgovarajući ugovor o smještaju konja, odnosno nije evidentirano podnošenje zahtjeva za sklapanje navedenih ugovora (u ovom pozivu: bespravno smješteni konji), da najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave ove obavijesti:

 

  1. Iskažu interes za sklapanje navedenih ugovora tako da podnesu odgovarajuće zahtjeve za sklapanje ugovora zajedno s potrebnom dokumentacijom. Interes se može iskazati putem e-mail adrese Uso-ured.direktora@sportskiobjekti.hr) ili putem pošte na adresu sjedišta Ustanove (Zagreb, Trg Krešimića Ćosića 11),
 
ili

 
  1. Podnesu odgovarajuće zahtjeve za izlazak odnosno odvoz konja, putem e-mail adrese Uso-ured.direktora@sportskiobjekti.hr ili putem pošte na adresu sjedišta Ustanove (Zagreb, Trg Krešimića Ćosića 11), te iste svakodnevno unutar radnog vremena Hipodroma Zagreb preuzmu odnosno izvezu uvažavajući propisanu izlaznu proceduru,

 
a sve sukladno Pravilniku o redu, ponašanju, korištenju, pravima i obvezama na sportskom objektu Hipodrom „Zagreb“ koji je stupio na snagu 03. studenog 2023.
 
II.
 
Iznova se pozivaju svi vlasnici bespravno smještenih konja da bez odgode obavijeste Ustanovu o eventualnim posebnim režimima prehrane ili lijekova za konje, kao i eventualnim daljnjim okolnostima od utjecaja na njihovo zdravstveno stanje, i to pisanim putem na mail adresu Uso-ured.direktora@sportskiobjekti.hr ili poštom na adresu sjedišta Ustanove na adresi Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, radnim danom od 08:00-16:00 sati. Naime, iako je za sve takve konje do daljnjega osigurana prehrana i zdravstvena skrb, polazimo od toga da je u najboljem interesu konja da vlasnici obavijeste Ustanovu o svim mogućim specifičnostima kako bi se navedeno podiglo na najvišu moguću razinu uvažavajući okolnosti slučaja. 

III.
 
Prilikom postupanja pod točkama I. i/ili II. potrebno je dostaviti Ustanovi dokaze o vlasništvu nad bespravno smještenim konjima, budući da Ustanova ne može postupiti na opisani način temeljem zahtjeva ili obavijesti neovlaštenih osoba, odnosno osoba koje nisu vlasnici istih konja. Ovo je posebice važno za pitanja prehrane, lijekova i zdravstvenog stanja, za koje je ključna vjerodostojnost informacija.  
 
 
 
 

Upravljanje sportskim objektima

Kosta Kostanjević, ravnatelj