Škola jahanja - Početni i napredni tečaj

Program škole jahanja Hipodrom Zagreb je sastavljen s ciljem izobrazbe jahača, a sastoji se od teoretske i praktične obuke. Rad s polaznicima vrši se u malim grupama do šest polaznika tako da se posebna pažnja pridodaje svakom pojedinom polazniku.

Program se sastoji od tri cjeline:
  1. Početni tečaj - u trajanju od 10 školskih sati
  2. Napredni tečaj - u trajanju od 30 školskih sati
Početni i napredni tečaj su koncipirani tako da obuhvaćaju sve osnove konjičkog sporta.

Ukoliko je jahač zainteresiran za daljnji nastavak obuke, može se odlučiti za jedan ili više ponuđenih modusa.


Početni tečaj
Početni tečaj škole jahanja traje pet tjedana, a režim samih treninga je dva puta tjedno po 45 minuta sa sljedećim programom rada:

Napredni tečaj
Napredni tečaj se izvodi u trajanju od 15 tjedana intenzitetom treninga od 2 puta tjedno po 45 minuta. Rad je u malim grupama od šest polaznika.

 
POČETNI TEČAJ - PROGRAM
NAPREDNI TEČAJ - PROGRAM
PRAVILNIK O RADU ŠKOLE JAHANJA
NAPUTAK ZA JAHAČE


Kontakt:
Škola jahanja Hipodrom Zagreb
Tel: +385 1 6522 499
Treneri škole jahanja:
Vernalis Dokuzović
e-mail: snjezana.lucicstegmayer@sportskiobjekti.hr