English
Mapa webaKontakt


Oglas - prodaja rashodovane dugotrajne imovine

Temeljem Odluke o načinu zbrinjavanja rashodovane dugotrajne imovine ID: 126-3/22/8 URBROJ: 120-65/22-1 od 03. svibnja 2022. godine i Odluke o pokretanju postupka prodaje rashodovane dugotrajne imovine, ustanova Upravljanje sportskim objektima
 
O  G  L  A  Š  A  V  A prodaju rashodovane dugotrajne imovine
 
PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je rashodovana dugotrajna imovinau vlasništu ustanove Upravljanje sportskim objektima kako slijedi po rednim brojevima u tablici:

RB Naziv i lokacija predmeta prodaje Količina Godina proizvodnje Odjavljen DA/NE Ukupna početna cijena s PDV-om
RSC JARUN
1. TRAKTOR TORPEDO 6006S ZG-190MH 1 1983. DA 6.275,00 kn 
2. KOMBI VOZILO-VW CADDY-ZG-8048AJ 1 2003. NE 3.750,00 kn
3. ČISTILICA RAVO 5002-25 STH-ZG-261DC 1 1996. DA 15.800,00 kn
4. KLUPA HOTO-ŠI 207B (za djecu s poteškoćama u razvoju) 1 2016.   500,00 kn
5. DIZALICA HEK-3 S MONTIRANIM VITLOM 10 m ČELIČNOG UŽETA 1 1987.   3.750,00 kn
6. KOSILICA STRIŽNA TIP HERDER MVB-B 1 2011.   6.250,00 kn
SKIJAŠKE ŽIČARE I TERENI  
7. STROJ KASSBOHRER PISTEN BULL 300 ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 1 1997.   18.000,00 kn
8. GUSJENICA ZA KASSBOHRER (OS RATRAKA) HALL TITAN 1 1997.   1.750,00 kn
9. KOMBI VOZILO TRANSPORTER 2,5 TDI SYNCRO ZG-5087AJ 1 2002 DA 3.000,00 kn
10. PUMPA BENZINSKA MOBILNA 1 2008.   4.000,00 kn
11. SIDRA ZA VUČNICU (1 kpl sadrži 68 sidra) 1 1989.   1.190,00 kn

PREGLED RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE
 
Predmeti prodaje mogu se pregledati uz prethodnu najavu na lokacijama:
  • RŠC JARUN, kontakt: Boris Petrović 099/5765532
  • Skijaške žičare i tereni, kontakt: Tomislav Kranjčić 091/5406954
 PRAVO SUDJELOVANJA I MJERILA ZA OCJENU I USPOREDBU PONUDA
 
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno građani koji su državljani Republike Hrvatske.
Rashodovana dugotrajna imovina prodaje se po načelu „viđeno-kupljeno“bez naknadnih reklamacija te ustanova Upravljanje sportskim objektima ne odgovara za bilo kakve materijalne nedostatke, a kupcu ne pripadaju prava po osnovi odgovornosti zbog nedostataka.
Sudionici nadmetanja obvezni su uplatiti jamčevinu za ponudu u iznosu 10% od vrijednosti ponude.
U nadmetanju mogu sudjelovati samo ponuditelji koji su uplatili jamčevinu.
 
Jamčevina i iznos kupoprodajne cijene uplaćuje se u korist žiro računa HR3724020061100954018 koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka
 
PONUDA MORA SADRŽAVATI
  • Redni broj predmeta prodaje;
  • Naziv i sjedište pravne osobe, matični broj i OIB, te broj kontakt telefona;
  • Ime i prezime, adresa stanovanja te broj osobne iskaznice i OIB fizičke osobe, broj kontak telefona i adresa elektronske pošte;
  • Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene mora biti jednak ili veći od iznosa navedenog u predmetu ponude (tablični prikaz);
  • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na račun ustanove Upravljanje sportskim objektima (u poziv na broj uplate navodi se OIB ponuditelja);
  • Broj žiro računa za pravne osobe odnosno broj tekućeg računa za fizičke osobe, za povrat jamčevine.
Navedeni podaci dostavljaju se na za to predviđenom obrascu koji se nalazi u privitku oglasa.
Najbolja ponuda smatrati će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz nadmetanja sadrži najveći iznos ponuđene cijene.
Ako dva ponuditelja ponude isti iznos, najboljom ponudom smatrati će se ona koja je prije zamprimljena.

Ponude  s dokazima o ispunjavanju uvjeta nadmetanja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:
Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 ZAGREB
s naznakom:
PRODAJA RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE,
 NE OTVARATI“
Krajnji rok za dostavu pisanih ponuda je 31. svibnja 2022. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostavljanja (osobno ili poštom).Ponude dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.
 
PRIHVAĆANJE I ODBIJANJE PONUDA
 
Najbolji ponuditelji biti će obavješteni putem elektronske pošte.
 
Najboljem ponuditelju jamčevina se obračunava u kupoprodajnu cijenu bez obračuna kamata, a ostalim ponuditeljima se vraća bez obračuna kamata najkasnije u roku 8 dana od izbora najboljeg ponuditelja. Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 8 dana od dana objave najboljeg ponuditelja. Ponuditelj koji odustane od ponude kao odabrani ponuditelj, ili koji u ugovorenom roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ustanova Upravljanje sportskim objektima zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu po pojedinom predmetu prodaje (označenim rednim brojem) ne navodeći razlog, a prema tome ustanova Upravljanje sportskim objektima ne snosi troškove sudjelovanja.
 
DODATNO
 
U cijenu je uračunat PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Najboljem ponuditelju biti će ispostavljen račun za kupljene predmete prodaje, a za prijenos prava vlasništva nakon uplaćenog cijelog iznosa temeljem najbolje ponude.
 
Porez plaća kupac kao i ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva nad predmetima kupljene dugotrajne imovine. Kupljene predmete dugotrajne imovinekupac mora o svom trošku odvesti najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijest. Nakon proteka danog roka, ukoliko kupac ne preuzme predmet kupnje, smatrati će se da je odustao od kupnje, te Ustanova ima pravo zadržati 50% ponuđene cijene.
 
Obrazac prijave na oglas za prodaju rashodovane dugotrajne imovine 2022 - preuzmite ovdje
Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Opaoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke neaemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati treaim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netoenih podataka, brisanje podataka, ogranieenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.