English
Mapa webaKontakt

Jednostavna nabava-Pozivi za dostavu ponuda lipanj 2022

30.06.2022.

Poziv za dostavu ponude
2022-602-A  RADOVI NA SANACIJI SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA
 

ODLUKA O ODABIRU br. 2022-602-A RADOVI NA SANACIJI SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA


Poziv za dostavu ponude
2022-268-G  SANITARIJE - za lokacije DOM SPORTOVA" ZAGREB", SPORTSKI PARK "MLADOST", SRC "BUNDEK"
 

ODLUKA O ODABIRU
2022-268-G SANITARIJE - za lokacije DOM SPORTOVA" ZAGREB", SPORTSKI PARK "MLADOST", SRC "BUNDEK"


Poziv za dostavu ponude 
2022-249-I GRAĐEVINSKI MATERIJALI - lokacija sportska dvorana Trešnjevka
 

ODLUKA O PONIŠTENJU
2022-249-I GRAĐEVINSKI MATERIJALI - lokacija sportska dvorana "Trešnjevka"


29.06.2022.

Poziv za dostavu ponude
2022-967  USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI TENIS CENTAR MAKSIMIR I SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR MAKSIMIRSKA NASELJA
 

ODLUKA O ODABIRU
2022-967-A USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI TENIS CENTAR 

 


27.06.2022.

Poziv za dostavu ponude 
2022-154-F ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA-SD TREŠNJEVKA


Poziv za dostavu ponude
2022-109-G SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE - ZP MLADOST


ODLUKA O ODABIRU
2022-109-G SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-ZP MLADOST


Poziv za dostavu ponude
2022-566 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 

ODLUKA O ODABIRU
2022-566 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN


Poziv za dostavu ponude
2022-966-B  PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA DO 10.09.2022.
  

ODLUKA O ODABIRU
2022-966-B PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA DO 10.09.2022.


Poziv za dostavu ponude
2022-972-A  PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SVETICE


ODLUKA O ODABIRU 2022-972-A
PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SVETICE 


24.06.2022.

Poziv za dostavu ponude
2022-422 IZNAJMLJIVANJE VOZILA ZA PRIJEVOZ ROBE,  S VOZAČEM, lokacija Skijaške žičare i tereni
 

ODLUKA O ODABIRU
2022-422 IZNAJMLJIVANJE VOZILA ZA PRIJEVOZ ROBE,  S VOZAČEM, lokacija Skijaške žičare i tereni


Poziv za dostavu ponude
2022-101-J RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE BAZEN SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC


Poziv za dostavu ponude
2022-109-F SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-DOM SPORTOVA
 

ODLUKA O ODABIRU
2022-109-F SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE-DOM SPORTOVA


Poziv za dostavu ponude
2022-296-J BOJE I LAKOVI-SD TREŠNJEVKA
 

ODLUKA O ODABIRU
2022-296-J BOJE I LAKOVI-SD TREŠNJEVKA


21.06.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-959-B
USLUGA PRANJA I ČIŠĆENJA PROSTORA NA LOKACIJI BAZEN SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC


ODLUKA O ODABIRU 2022-959-B
USLUGA PRANJA I ČIŠĆENJA PROSTORA NA LOKACIJI BAZEN SREDNJE ŠKOLE NOVI JELKOVEC


Poziv za dostavu ponude 2022-963-B
USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI BAZENSKI KOMPLEKS "UTRINA"
  

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-963-B
USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI BAZENSKI KOMPLEKS "UTRINA"


Poziv za dostavu ponude 2022-961
USLUGA PRANJA I ČIŠĆENJA PROSTORA NA LOKACIJI ZATVORENI BAZEN UZ OŠ IVER


ODLUKA O ODABIRU 2022-961
USLUGA PRANJA I ČIŠĆENJA PROSTORA NA LOKACIJI ZATVORENI BAZEN UZ OŠ IVER


Poziv za dostavu ponude 2022-962-A
USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI SPORTSKI PARK "MLADOST"


ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-962-A
USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA NA LOKACIJI SPORTSKI PARK "MLADOST"


Poziv za dostavu ponude 2022-958-A
PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE "MLADOST"
  

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-958-A
PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE" MLADOST"


Poziv za dostavu ponude 2022-541
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA


Poziv za dostavu ponude  2022-209-R 
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - za lokacije bazen srednje škole Jelkovec,sportska dvorana Trešnjevka, Dom Sportova Zagreb
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-209-R
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - za lokacije bazen srednje škole Jelkovec,sportska dvorana Trešnjevka, Dom Sportova Zagreb


Poziv za dostavu ponude
2022-101-I RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - za lokaciju Skijaške žičare i tereni, Gornja Bistra
  

ODLUKA O ODABIRU 2022-101-I
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE - za lokaciju Skijaške žičare i tereni, Gornja Bistra


Poziv za dostavu ponude 2022-268-H
SANITARIJE - za lokacije SP Mladost i SD Trešnjevka


ODLUKA O ODABIRU 2022-268-H SANITARIJE - za lokacije SP Mladost i SD Trešnjevka


Poziv za dostavu ponude2022-530-E
USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA - lokacija zimsko plivalište Mladost
 

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-530-E
USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA - lokacija zimsko plivalište Mladost


Poziv za dostavu ponude  2022-974-A
ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI REKREACIJSKO SPORTSKI CENTAR JARUN
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-974-A
ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI REKREACIJSKO SPORTSKI CENTAR JARUN


15.06.2022.

Poziv za dostavu ponude 
2022-973-A  USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA ZAGREB


Poziv za dostavu ponude
2022-530-C USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA- lokacija Tenis centar Maksimir
 

ODLUKA O PONIŠTENJU
br.2022-530-C za USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA- lokacija Tenis centar Maksimir


Poziv za dostavu ponude
2022-90 KEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I DEZINFEKCIJU BAZENSKE VODE u trajanju od godine dana


ODLUKA O PONIŠTENJU
2022-90 KEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I DEZINFEKCIJU BAZENSKE VODE u trajanju od godine dana 


Poziv za dostavu ponude
2022-249-K  GRAĐEVINSKI MATERIJALI -za lokacije TC Maksimir i RSC Sopot


ODLUKA O PONIŠTENJU
br.2022-249-K za GRAĐEVINSKI MATERIJALI -za lokacije TC Maksimir i RSC Sopot


Poziv za dostavu ponude
2022-296-I  BOJE I LAKOVI - lokacija RSC BUNDEK
  

ODLUKA O PONIŠTENJU
br.2022-296-I za BOJE I LAKOVI - lokacija RC BUNDEK


Poziv za dostavu ponude
2022-209-Q  PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - BOKSAČKA DVORANA -paviljon 18 ZAGREBAČKOG VELESAJMA 
 ž

ODLUKA O ODABIRU 2022-209-Q
PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU - BOKSAČKA DVORANA -paviljon 18 ZAGREBAČKOG VELESAJMA


Poziv za dostavu ponude
2022-197-B  REZERVNI DIJELOVI APARATA ZA KLORIRANJE I POMOĆNIH UREĐAJA ZA KLORIRANJE MARKE CONTROLMATIK - ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
 

ODLUKA O PONIŠTENJU br.2022-197-B
REZERVNI DIJELOVI APARATA ZA KLORIRANJE I POMOĆNIH UREĐAJA ZA KLORIRANJE MARKE CONTROLMATIK - ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST


Poziv za dostavu ponude
2022-530-D  USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA RSC SOPOT
 

ODLUKA O PONIŠTENJU
br.2022-530-D za USLUGA ZBRINJAVANJA BILJNOG OTPADA RSC Sopot


13.06.2022.

Poziv za dostavu ponude
2022-494-E TISKARSKE USLUGE- na lokaciji SRC Šalata i Dom sportova- Služba marketing i odnosi s javnošću


ODLUKA O ODABIRU
2022-494-E TISKARSKE USLUGE- na lokaciji SRC Šalata i Dom sportova- Služba marketing i odnosi s javnošću


Fotografija izgleda vizit karte

Fotografija izgleda tiska na majici

Fotografija izgleda diplome mala škola klizanja SRC Šalata 

Fotografija izgleda diploma mala škola plivanja SRC Šalata

Fotografija izgleda diploma početna škola plivanja

Fotografija izgleda diploma napredna škola plivanja


Poziv za dostavu ponude
2022-871  PONTONI ZA PRIVEZIŠTE ČAMACA - na lokaciji SRC Jarun
 

ODLUKU O ODABIRU
2022-871 - PONTONI ZA PRIVEZIŠTE ČAMACA - na lokaciji SRC Jarun


10.06.2022.

Poziv za dostavu ponude br. 2022-972
PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI SPORTSKO REKEREACIJSKI CENTAR SVETICE 

ODLUKA O PONIŠTENJU br.2022-972
PRANJE I ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SVETICE


Poziv za dostavu ponude br. 2022-974
ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI REKREACIJSKO SPORTSKI CENTAR JARUN


ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI REKREACIJSKI CENATAR JARUN Izmjena dokumentacije  

ODLUKE O PONIŠTENJU br. 2022-974  za ČIŠĆENJE PROSTORA NA LOKACIJI REKREACIJSKO SPORTSKI CENTAR JARUN


Poziv za dostavu ponude br. 2022-763 
RADOVI NA SANACIJI UREDA I PROSTORA 1. KATA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA ZAGREB 

ODLUKA O ODABIRU 2022-763
RADOVI NA SANACIJI UREDA I PROSTORA 1. KATA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA ZAGREB

 


Poziv za dostavu ponude 2022-602
RADOVI NA SANACIJI SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA
 

Odluka o poništenju br 2022-602
RADOVI NA SANACIJI SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI DOM SPORTOVA


Poziv za dostavu ponude  2022-101-H
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Hipodrom "Zagreb", Tenis centar Maksimir, Sportska dvorana Trešnjevka
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-101 H
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTREPŠTINE- lokacija Hipodrom "Zagreb", Tenis centar Maksimir, Sportska dvorana Trešnjevka

 


Poziv za dostavu ponude 2022-528-B 
ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA- lokacija Sportski park Mladosti i  Dom sportova

ODLUKA O ODABIRU 2022-528-B ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA, lokacija Sportski park Mladosti i  Dom sportova


09.06.2022.

Poziv za dostavu ponude  2022-746-A
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA- stolna i prijenosna računala
 

Odluku o poništenju br 2022-746-A
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 


Poziv za dostavu ponude  2022-186 
UREDSKI NAMJEŠTAJ - DOM SPORTOVA


Poziv za dostavu ponude br. 2022-129
PAPIRNA KONFEKCIJA ZA PUNJENJE U DRŽAČE – za razdoblje od jedne (1) godine
 

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-129
PAPIRNATA KONFEKCIJA ZA PUNJENJE U DRŽAČE - za razdoblje od jedne (1) godine


08.06.2022.

Poziv za dostavu ponude 2022-14-D
TRAVNE SMJESE lokacija Skijaške žičare i tereni
 

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-14-D
TRAVNE SMJESE lokacija Skijaške žičare i tereni


Poziv za dostavu ponude 2022-296-H BOJE I LAKOVI
Lokacije Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Bazenski kompleks "Utrina", Dom sportova "Zagreb", Košarkaški centar  "Dražen Petrović", Školska sportska dvorana"Boško Božić Pepsi", Tenis centar "Maksimir", Zimsko plivalište "Mladost"
  

ODLUKA O ODABIRU
2022-296-H BOJE I LAKOVI - lokacije Bazen srednje škole Novi Jelkovec, Bazenski kompleks "Utrina", Dom sportova "Zagreb", Košarkaški centar  "Dražen Petrović", Školska sportska dvorana"Boško Božić Pepsi", Tenis centar "Maksimir", Zimsko plivalište "Mladost"


Poziv za dostavu ponude 2022-257-B DRVENE PLOČE I PANELI
Lokacija  "Sportski park Mladost" i  RSC Jarun
 

ODLUKE O PONIŠTENJU
br.2022-257-B za DRVENE PLOČE I PANELI - lokacija  Sportski park Mladost i RSC Jarun


Poziv za dostavu ponude 2022-249-J GRAĐEVINSKI MATERIJALI 
Lokacije Bazenski kompleks "Utrina", SRC Šalata, Dom sportova "Zagreb"
 

ODLUKA O PONIŠTENJU 2022-249-J
GRAĐEVINSKI MATERIJALI - lokacije Bazenski kompleks Utrina, SRC Šalata, Dom sportova Zagreb


Poziv za dostavu ponude 2022-209-P PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU
Na lokacije, Bazen srednje škole "Novi Jelkovec", Paviljon 40 Zagrebačkog velesajma - Klizalište Velesajam , SRC "Šalata", ŠSD "Boško Božić Pepsi ",ŠSD "Dubrava" ," Zimsko plivalište Mladost", Hipodrom Zagreb, Skijaške žičare i tereni, "Tenis centar Maksimir" 


ODLUKA O ODABIRU 2022-209-P PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, HIGIJENU I JEDNOKRATNU UPOTREBU- na lokacije, Bazen srednje škole "Novi Jelkovec", Paviljon 40 Zagrebačkog velesajma - Klizalište Velesajam , SRC "Šalata", ŠSD "Boško Božić Pepsi ",ŠSD "Dubrava" ," Zimsko plivalište Mladost", Hipodrom Zagreb, Skijaške žičare i tereni, "Tenis centar Maksimir"


Poziv za dostavu ponude 2022-154-E ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA
Lokacija  Objekta "Dom sportova Zagreb"
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-154-E  ELEKTRIČNE ŽARULJE S NITIMA 
lokacija  Objekta "Dom sportova Zagreb"


Poziv na dostavu ponude 2022-33-C ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI-batuda
Lokacija "Tenis centar Maksimir"
 

ODLUKA O PONIŠTENJU br.2022-33-C za ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEČNI, JEZERSKI-batuda
lokacija  Tenis centar Maksimir


Poziv za dostavu ponude 2022-31-C KVARCNI PIJESAK
Lokacija  "Zimsko plivalište Mladost ", RSC "Jarun"
 

ODLUKA O PONIŠTENJU
br.2022-31-C KVARCNI PIJESAK - na lokacijama ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST I RSC JARUN


Poziv za dostavu ponude 2022-109-E SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE
Lokacija  " Tenis centar Maksimir "
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-109-E
SVJETILJKE I PRIBOR ZA SVJETILJKE, lokacija  " Tenis centar Maksimir "


Poziv za dostavu ponude 2022-611 PVC SJEDALICE I NASLONI
Lokacija Naručitelja Objekt "Paviljon 18 Zagrebačkog Velesajma - Boksačka dvorana", Zagreb

SLIKA SJEDALICE


Poziv za dostavu ponude br. 2022-544
Preventivna i obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - za razdoblje od jedne godine

ODLUKA O ODABIRU br. 2022-544  PREVENTIVNA I OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA - za razdoblje od jedne godine


Poziv za dostavu ponude br. 2022-973
USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE NA LOKACIJI DOM SPORTOVA ZAGREB      

Odluku o poništenju br. 2022-97307.06.2022.

Poziv na dostavu ponude 2022-262-A
ALU STOLARIJA S UGRADNJOM na lokaciji TC Maksimir
 

ODLUKA O ODABIRU 2022-262-A
ALU STOLARIJA S UGRADNJOM na lokaciji TC Maksimir
Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke nećemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati trećim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netočnih podataka, brisanje podataka, ograničenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.